Day: July 14, 2021

รับเปิดบริษัท

บริการการรับเปิดบริษัทบริการการรับเปิดบริษัท

ในโลกของธุรกิจนั้น นอกเหนือจากการบริหารการจัดการเกี่ยวข้องกับบริษัทแล้ว เรื่องที่ยากอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือการเปิดบริษัทในระยะเริ่มแรกนั่นเอง ซึ่งอาจจะทำให้นักธุรกิจมือใหม่นั้นปวดหัวไปตาม ๆ กันเนื่องจากมีข้อกำหนดที่มากมายและมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องคำนึงถึงภาษี หรือข้อบังคับตามกฎหมายต่าง ๆ เพื่อที่หลีกเลี่ยงการเปิดบริษัทเถื่อนหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทำให้เกิดผลเสียตามมาในอนาคตอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงได้มีหน่วยงานเฉพาะกิจประเภทหนึ่งเกิดขึ้นมาคือหน่วยงานที่รับเปิดบริษัท รับผิดชอบและดูแลเกี่ยวกับการเปิดบริษัท ซึ่งหน่วยงานนี้สามารถให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการเปิดบริษัทอย่างเชี่ยวชาญและชำนาญ แต่ทุกอย่างล้วนเป็นธุรกิจทั้งสิ้น เนื่องจากหน่วยงานนี้ก็จะเรียกเก็บค่าการบริการ การอำนวยความสะดวก การดำเนินการเรื่องยื่นขอจดทะเบียนบริษัท และการติดต่อเรื่องภาษี ซึ่งช่วงของราคานั้นก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่สถานที่ อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าขั้นตอนในการยื่นจดทะเบียนภาษีนั้นสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้บริการ การรับเปิดบริษัทหรือรับจดทะเบียนบริษัทเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางท่านอาจไม่สนใจเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำ อาจเป็นเพราะรายได้ของธุรกิจที่กำลังประกอบการหรือบริหารดูแลอยู่นั้นได้ผลตอบแทนที่สูงมาก อาจจะมีความจำเป็นเร่งด่วนจึงสามารถจ้างบริษัทหรือหน่วยงานที่รับเปิดบริษัทดังกล่าวได้นั่นเอง