Tag: ช่วง ล่าง

ช่วง ล่าง

ช่วงล่างของรถยนต์ เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ทำให้ขับขี่มีประสิทธิภาพช่วงล่างของรถยนต์ เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ทำให้ขับขี่มีประสิทธิภาพ

ช่วงล่างของรถยนต์ ถือเป็นส่วนประกอบที่เชื่อมระหว่างพื้นถนนกับตัวบอดี้รถ ซึ่งด้วยหน้าที่ของแต่ละส่วนที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวรถยนต์ จะทำหน้าที่การทำงานที่ต่างกัน โดยผู้ขับรถก็อาจจะมีการแต่งส่วนต่างๆเพิ่มเข้าไป ไม่ให้ช่วงล่างกระด้างจนเกินไป เพื่อให้รถเกิดประสิทธิภาพในการขับขี่มากขึ้น   หน้าที่สำคัญของช่วงล่างของรถยนต์  รองรับน้ำหนักของตัวรถยนต์  ส่วนล่างของรถยนต์จะมีหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักตัวรถยนต์ ที่เป็นส่วนสัมผัสกับพื้นผิวถนน ซึ่งรวมไปถึงล้อรถ ทำให้ตัวรถเกิดความสมดุลต่างๆ ในการขับเคลื่อน และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถไปยังทิศทางที่ต้องการได้  รองรับและป้องกันแรงสั่นสะเทือน  ช่วงล่างจะคอยแบกรับน้ำหนักของตัวรถแล้ว ยังทำหน้าที่ในการรับแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือน เวลาที่รถตกหลุม หรือขับบนพื้นสภาพผิวถนนที่ขรุขระ และด้วยคุณสมบัตินี้ จึงทำให้ห้องโดยสารไม่ได้รับแรงสะเทือนจากการตกหลุมหรือการวิ่งบนพื้นผิวที่ขรุขระมากนัก รักษาสมดุลของพื้นผิวถนนและตัวรถ  ทำหน้าที่รักษาความสมดุลความสูงของตัวรถต่อพื้นผิวถนน เมื่อเวลาที่รถขับเคลื่อนในสภาพถนนที่ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งระบบช่วงล่างนี้จะสามารถปรับไม่ให้ช่วงล่างกระด้าง โดยที่ล้อสัมผัสกับพื้นผิวถนน ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนกับตัวพื้นรถด้านล่าง  ทำหน้าที่รักษาความสมดุลความสูงของตัวรถต่อพื้นผิวถนน เมื่อเวลาที่รถขับเคลื่อนในสภาพถนนที่ขรุขระเป็นหลุม ระบบช่วงล่างจะสามารถปรับระดับของล้อที่สัมผัสกับพื้นผิวถนน ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนกับตัวพื้นรถด้านล่าง  ทำหน้าที่เป็นตัวชะลอหรือหยุดรถ  ระบบช่วงล่างจะมีส่วนของเบรคมือและเบรคเท้า เป็นส่วนสำคัญของการควบคุมการเคลื่อนที่ของรถยนต์ จึงทำให้เบรคหรือชะลอรถได้ดียิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม การมีช่วงล่างที่ดีนั้น จะช่วยในเรื่องของการลดแรงสั่นสะเทือน ไม่ให้ช่วงล่างกระด้าง ไม่ว่าจะมาจากพื้นถนนในสภาพถนนที่ขรุขระ แรงที่เกิดจากการเลี้ยวของรถ ลดการส่ายโคลงของรถยนต์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสบายและตอบโจทย์ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้ดีที่สุด โดยผู้ใช้รถจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาเข้าใจวิธีการทำงานของช่วงล่างของรถยนต์ให้มากขึ้น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ